burn-out

burn-out · 11. april 2018
De missie van Bye Bye Burnout is om MKB Nederland en kennisorganisaties met 50-120 fte te helpen met de problematiek rondom langdurige uitval voortvloeiend uit burn-out en stress.